Нашиот ТИМ

'' ТИМОТ КОЈ ПОБЕДУВА - НЕ СЕ МЕНУВА ''


Зоран
Божиноски
Извршен Директор
консултант за имотно-правни работи
zoran@bozinoski.mk
Сања
Спасиќ
Асистент на канцеларија
и консултант за недвижен имот
info@bozinoski.mk
 
Надица
Чаневска
Искусен консултант
и брокер за недвижен имот
nadica@bozinoski.mk
Филип
Нешкоски
Искусен консултант
и брокер за недвижен имот
filip@bozinoski.mk
 
 
Благоја
Трајкоски
Искусен консултант
и брокер за недвижен имот
blagoja@bozinoski.mk